Profesionální předseda SV

Nejste spokojeni s funkcí Vašeho výboru SVJ?

Nikdo z členů SVJ nechce být předsedou nebo členem výboru?

Máme pro Vás efektivní řešení!

Na společenství vlastníků (dříve společenství vlastníků jednotek, SVJ) jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru. To vyžaduje naprosto profesionální přístup.

Nový občanský zákoník umožňuje, aby statutárním zástupcem SV byla zvolena též osoba, která není členem SV. Nabízí se tedy možnost svěřit výkon této funkce profesionálům.

V souladu s novým občanským zákoníkem Vám nabízíme
službu výkonu funkce statutárního zástupce SV (funkce předsedy společenství nebo předsedy výboru)

V rámci této služby zajišťujeme například následující úkony:

  • jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SV (dříve SVJ)
  • odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství
  • odpovídáme za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností
  • činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
  • vedeme evidenci vlastníků jednotek a plníme povinnosti ve vztahu k společenství vlastníků jednotek
  • zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
  • vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství
  • poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
  • zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic

Je toho ale mnohem více, podívejte se na kompletní nabídku našich služeb. Vypracujeme Vám nezávaznou cenovou nabídku přesně dle požadavků Vašeho společenství.

Výběr z domů kde vykonáváme funkci profesionálního předsedy

Přeneste své starosti profesionálům, rádi Vám poskytneme bližší informace o rozsahu služeb a podmínkách spolupráce.

Nastavení soukromí

Soubory cookie používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah konkrétním uživatelům a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte. Předvolby můžete spravovat tlačítkem Nastavení soukromí. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.