Profesionální
předseda SVJ

Přeneste své starosti profesionálům, rádi Vám poskytneme
bližší informace o rozsahu služeb a podmínkách spolupráce.

Více informací
Poskytujeme externí zastoupení ve funkci předsedy SVJ. Zaručujeme odborné know-how a mnoholeté zkušenosti v tomto odvětví. Svěřte nám odpovědnost spojenou s vykonáváním této role.

Jsme na trhu již 33let.

Výkon funkce externího předsedy SVJ

Na společenství vlastníků (dříve společenství vlastníků jednotek, SVJ) jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami, a z toho plyne značná osobní odpovědnost členů výboru. To vyžaduje naprosto profesionální přístup.

Nový občanský zákoník umožňuje, aby statutárním zástupcem SVJ byla zvolena též osoba, která není členem SVJ. Svěřte výkon této funkce profesionálům s dlouholetou praxí.

V rámci této služby zajišťujeme například následující úkony

Kompletní rozsah služeb Nechte si vypracovat nezávaznou poptávku

Články

Proč je výhodné mít profesionálního předsedu SVJ

Kdo kontroluje profesionálního předsedu SVJ

Odpovědnost předsedy společenství vlastníků (SVJ)

Nezávazná poptávka